Projekty unijne

Projekt „Dotacja – mój pomysł na biznes”

kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz środki na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „Gotowi do zmian”

poradnictwo, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże zawodowe dla ludzi zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „SZTUKA WYBORU”

doradztwo, szkolenia, poradnictwo, staże dla osób młodych, zamieszkujących na terenieo województwa wielkopolskiego, wspónełfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „Kuźnia k@dr”

szkolenia dla osób niepełnosprawnych z subregionu konińskiego podnoszące kompetencje TIK i językowe. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.