Oferta

Poradnictwo zawodowe i psychospołeczne:

Kursy/szkolenia:

Pisanie biznesplanów

Tworzenie i zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE