O nas

Firma ERMAC Maciej Raatz istnieje na rynku od 2010r. i zajmuje się kształceniem ustawicznym oraz doskonaleniem zawodowym osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Firma posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Agencji Zatrudnienia, a od 2015r. funkcjonuje jako Niepubliczna Placówka Kształcenia.

Zakres działalności firmy obejmuje szkolenia otwarte i zamknięte, w tym współfinansowane ze środków publicznych, realizowane na terenie całego kraju. Oferujemy poradnictwo zawodowe i psychospołeczne oraz szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje.

Firma specjalizuje się również w pisaniu i prowadzeniu projektów unijnych. Oferujemy pomoc w rekrutacji, wyborze wykonawców, organizacji szkoleń, kursów, staży, przygotowaniu do prowadzenia działalności gospodarczej, monitoringu i rozliczaniu.

Firma ERMAC współpracuje z kadrą doświadczonych praktyków. Są to doradcy zawodowi, trenerzy oraz osoby zajmujące się od lat zarządzaniem i prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.